8.-Ford-Transit-Custom-SWB-Limited

Komplexné pohrebné služby vykonávame od 1.11.2011  pre : 

Ilavu, Novú Dubnicu , Dubnicu nad Váhom, Trenčianske Teplice a všetky priľahlé obce

k týmto mestám

Zabezpečujeme služby v oblasti :

 • poskytujeme najnižšie ceny v tomto regióne
 • dôstojný smútočný obrad
 • poradenstvo pri úmrtí
 • vybavenie administratívy na štátnych úradoch a inštitúciach
 • prevoz zosnulého aj zo zahraničia
 • oblečenie a úprava zosnulého do truhly
 • výkop jamy k pohrebu
 • vyhotovenie smútočného oznámenia (parte)
 • truhly, vence, kvety na truhlu
 • vykonanie obradu – výber hudby na želanie
 • vizuálne zobrazovanie fotografii + parte
 • uloženie do hrobu alebo kremácia s uložením urny 
 • vybavíte všetko na jednom mieste