Pohrebná služba Miroslav Kondel NováDubnica

Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Bolešov, Trenčianske Teplice, Ilava a okolité obce

Volajte NONSTOP  0905 991 398

Sme na trhu od roku 2010


Sme tu pre vás 24 hodín denne

keď príde tá chvíľa, keď vám niekto odišiel.....

Sme pripravení vám pomôcť....

                                     Ponúkame vám


 • najnižšie ceny v Novej Dubnici 
 • dôstojný smútočný obrad
 • poradenstvo pri úmrtí
 • vybavenie na základe plnej moci ( matriky, prevzatie osobných vecí zosnulého v nemocnici aj sociálnom zariadení )
 • zabezpečenie kremácie
 • uloženie urny do hrobu
 • pochovanie do zeme
 • pochovanie do hrobky
 • vyhotovenie smútočného oznámenia
 • vence a tufy na rakvu
 • rakvy - rôzne druhy

Neviete čo robiť ?

Poradíme vám ako postupovať v prípade úmrtia

Úmrtie doma

 1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí"
 3. kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 991 398) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou;
  zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

 1. oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0905 991 398) pozostalými
 3. zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie na inom mieste, resp. za nezvyčajných okolností

 1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
 3. následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 991 398)
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v zahraničí

 1. oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0905 991 398) pozostalými
 3. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Určovanie smrti

Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. Ak je to pre určenie príčin úmrtia potrebné, lekár nariadi pitvu. Pitvu možno však vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.


Ford transit custom

- vozidlo je vybavené chladiacim zariadením

"Nič nie je tak ťažké, ako nájsť vhodné slová pre veľkú bolesť." Seneca

© 2019 Pohrebná služba Kondel, všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!