Pohrebné služby

Ponúkame kompletné pohrebné služby:

 • pochovávanie s vlastným personálom ( 4 zamestnanci )
 • smútočné obrady ( aj s vizuálnym zobrazovaním fotiek len u nás )
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • prevozy zosnulých 24 hodín denne
 • vykopanie jamy k pohrebu
 • prevozy na kremácie
 • prevozy v SR aj zo zahraničia
 • truhly
 • vence a tufy ( kvety na truhlu )
 • na základe plnej moci od vás, ktorú Vám u nás vybavíme, tiež zabezpečíme:
  – prevzatie osobných vecí po zosnulej osobe v nemocnici (v domove dôchodcov),
  – vybavenie matričných dokladov v mieste úmrtia aj bez prítomnosti príbuzných

Pre Novú Dubnicu a Kolačín ponúkame k pohrebom novovybudované PANELOVÉ HROBKY

Ďalej ponúkame:

 • cintorínske služby
 • kamenárske služby

Panelové hrobky ponúkame aj pre: Bolešov, Slávnica, Kameničany, Nemšová