Kamenárske služby

  • Rozbitie starých hrobov a obrúb – odvoz a likvidácia betónového odpadu
  • Zhotovenie základu
  • Výroba a montáž pomníkov a obkladov zo širokého sortimentu prírodného materiálu – žuly ( granitu )
  • Dosekávanie a zlatnenie nápisov
  • Konzultácia, obhliadka, zameranie a výpočet ceny na mieste
  • Zhotovenie panelovej hrobky
  • Doplnky na pomník

Viac info na http://kamenarstvo.pomnik.sk